EFPROS ®

Značka EFektívnych a PROfesionálnych Služieb
pre majetok a nehnuteľnosti, prispôsobená individuálnym potrebám klienta.

Portfólio

V súčasnosti EFPROS zabezpečuje služby súvisiace so správou nehnuteľností pre viac ako 200 bytových domov, pre viaceré polyfunkcie, kancelárie, ambasádu, súkromných investorov a ďalších klientov v Bratislave, Pezinku a Stupave.

Koncept

Služby a servis EFPROS predstavujú ucelené riešenie služieb potrebných pre dennodenný chod nehnuteľností realizovaný prostredníctvom zaškoleného personálu v rovnošate s profesionálnym vybavením, kontrolórom kvality a osobitým prístupom ako aj ústretovosťou vedenia spoločnosti v prípade reklamácií a nových podnetov.

Ponuka služieb

Predstavuje komplexné riešenia: čistenia a pravidelného upratovania nehnuteľností, zimnej údržby, čistenia garáží, hĺbkových čistení, údržby zelene parkovej aj okrasnej, starostlivosti o poriadok a čistý vzhľad nehnuteľností a ich okolia ako aj riešenia prevádzky recepčnej služby 24/7/365.

Naše služby

Upratovanie


Ponúkame pravidelné upratovanie a čistenie bytových domov a nebytových priestorov, kancelárií a súkromných firiem, distribúciu hygienického materiálu a mimoriadne čistenia.

icon
icon

Zeleň


Poskytujeme komplexnú starostlivosť o trávnik a zeleň, jarnú, letnú ako aj jesennú údržbu zelene, revitalizáciu a zazimovanie záhrad a zelene, návrh záhrad, ako aj návrh, montáž a údržbu zavlažovacích systémov.

Garáže


Ponúkame komplexnú starostlivosť o garáže a parkovacie plochy, hĺbkové strojové čistenie všetkých druhov podláh, parkovacích miest a odstavných plôch, čistenie nečistôt po palivových, olejových a iných škvrnách, ako aj umytie inštalačných potrubí.

icon
icon

Zimná údržba


Poskytujeme zimnú pohotovosť 24/7, v mesiacoch november - marec, zimnú údržbu v podobe odhrnu snehu, ručné ako aj strojové odhrabávanie snehu, rozbíjanie ľadu, posyp proti poľadovici

Majster


Realizujeme maľovanie a natieranie stien, rôznorodých materiálov a povrchov, komplexnú prípravu, vymeranie skutkového stavu, kúpu materiálu, dovoz, zabezpečenie a ochranu majetku, odbornú realizáciu, odovzdanie prác a záruku na maliarske práce.

icon
icon

Špeciál


Špeciálne čistenia a individuálne čistenia rôznych povrchov a materiálov podľa špecifického zadania klientov, aplikácia štandardných ako aj špecifických a extra špecializovaných čistiacich prostriedkov, precízna finalizácia v podobe čistenia a doleštenia povrchov a predmetov.

Naši partneri

Cistici Efpros Cajakova PIXEL CorporationHProbytNKGHSSupergrassProcomKancelarie.skPeter ZelinkaChovo Design